autoryzować


autoryzować
ndk IV, \autoryzowaćzuję, \autoryzowaćzujesz, \autoryzowaćzuj, \autoryzowaćował, \autoryzowaćowany
«dokonywać autoryzacji, zezwalać na wydanie, przekład, adaptację, przeróbkę itp. swego dzieła; zatwierdzać, potwierdzać, uwierzytelniać, popierać, akceptować»

Autoryzować przeróbkę filmową powieści.

Autoryzować sztuki zagraniczne.

Opublikowano autoryzowaną wypowiedź dyplomaty.

lit. Przekład autoryzowany «przekład dokonany z upoważnienia autora, za jego zgodą»
techn. Autoryzowana stacja obsługi samochodów «stacja obsługi samochodów, której dany producent samochodów udzielił zezwolenia na dokonywanie przeglądów i napraw własnych wyrobów, zapewniając odpowiedni sprzęt techniczny, dostawę części zamiennych i przeszkolenie pracowników stacji»
‹z fr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • autoryzować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk a. dk Ia, autoryzowaćzuję, autoryzowaćzuje, autoryzowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyrażać zgodę na publikację, przekład, inscenizację danego dzieła, na wprowadzenie do niego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • авторизовать — уполномочивать , со времени Петра I; см. Смирнов 29. Заимств. через польск. autoryzowac – то же …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • авторизовать — зу/ю, зу/ешь, зу/ют; сов. и нсв., книжн. что Официально одобрить форму, вид своего произведения или его перевода и дать согласие на публикацию и распространение. Авторизовать роман. Родственные слова: авториза/ция, авторизу/ющий, авторизова/вший …   Популярный словарь русского языка

  • autoryzowanie — n I rzecz. od autoryzować …   Słownik języka polskiego