lisowczyk


lisowczyk
m III, DB. -a, N. \lisowczykkiem; lm M. \lisowczykycy, DB. -ów
hist. «żołnierz lekkiej, nieregularnej kawalerii polskiej, zorganizowanej na początku XVII w. przez A. Lisowskiego, odznaczającej się wielką ruchliwością i sprawnością bojową, walczącej jako oddziały najemne»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Aleksander Lisowski — Lisowczyk obra de Juliusz Kossak. Aleksander Józef Lisowski (circa. 1580 11 de octubre de 1616) fue un noble (szlachta), comandante de un grupo mercenario que después de su muerte tomó el nombre de Lisowczycy. Su escudo de armas era el de la… …   Wikipedia Español

  • Lisowczycy — El jinete polaco de Rembrandt. Un Lisowczyk es el protagonista de esta gran obra del maestro holandés. Los historiadores del arte actuales consideran que se trata de un retrato del Gran Canciller de Lituania Marcjan Aleksander Oginski, hecho… …   Wikipedia Español

  • Krzysztof Chodkiewicz — (? 1652) was a Polish Lithuanian nobleman (szlachcic).Krzysztof was Great Chorazy of Lithuania after 1610, Master of the Stables of Lithuania after March 14, 1623, castellan of Trakai after July 23, 1633, castellan of Vilnius after August 15,… …   Wikipedia

  • Age of Empires III: The Napoleonic Era — Desarrolladora(s) The Napoleonic Era Core Team Diseñador(es) The Napoleonic Era Core Team Plataforma(s) PC Fecha(s) de lanzamient …   Wikipedia Español

  • Rembrandt — Saltar a navegación, búsqueda Rembrandt Autorretrato a los 22 años de edad Nacimiento 15 de julio de 1606 Leiden …   Wikipedia Español

  • Lisowczycy — (also known as Straceńcy ( lost men or forlorn hope ) or chorągiew elearska (company of elears); or in singular form: Lisowczyk or elear) the name of an early 17th century irregular unit of light cavalry, mostly form Grand Duchy of Lithuania, as… …   Wikipedia

  • Rembrandt — Infobox Artist bgcolour = #EEDD82 name = Rembrandt Harmenszoon van Rijn imagesize = 250px caption = Self portrait by Rembrandt, (1661). birthname = Rembrandt Harmenszoon van Rijn birthdate = birth date|mf=yes|1606|7|15|mf=y location = Leiden,… …   Wikipedia

  • Marcjan Aleksander Ogiński — It has been proposed that Marcjan Aleksander Ogiński may be the subject of The Polish Rider (c. 1655), by Rembrandt Harmenszoon van Rijn Marcjan Aleksander Ogiński (1632 – 5 January 1690 in Alovė, now Alytus district of Lithuania) was a nobleman …   Wikipedia

  • Koło — Koło …   Deutsch Wikipedia

  • Warthbrücken — Koło …   Deutsch Wikipedia