aelowski


aelowski
\aelowskiscy
«odnoszący się do AL (Armii Ludowej); alowski»

Oddziały aelowskie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • aelowski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, aelowskiscy {{/stl 8}}{{stl 7}} dotyczący AL (Armii Ludowej) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dowódca aelowski. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • alowski — alowskiscy → aelowski …   Słownik języka polskiego

  • alowski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, {{/stl 8}}{{stl 7}}ZOB. aelowski. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień