awangardowy


awangardowy
\awangardowywi
1. «przodujący, nowatorski, prekursorski; postępowy»

Awangardowi działacze, muzycy, pisarze, plastycy.

Awangardowy teatr, spektakl, balet.

Awangardowa sztuka, poezja.

2. «odnoszący się do awangardy - kierunku w sztuce XX w.; zgodny z hasłami awangardyzmu»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • awangardowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, awangardowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} prekursorski, nowatorski, nowoczesny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Awangardowy poeta, kompozytor, malarz. Awangardowy film, utwór, spektakl.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • artysta — m odm. jak ż IV, CMs. artystayście; lm M. artystayści, DB. artystatów 1. «twórca lub odtwórca dzieła sztuki» Artysta genialny, awangardowy. Artysta dramatyczny, sceniczny, estradowy, kabaretowy, filmowy, cyrkowy. Artysta grafik. Artysta malarz.… …   Słownik języka polskiego

  • awangardowo — przysłów. od awangardowy (zwykle w zn. 1) Przedstawić, zrealizować coś awangardowo …   Słownik języka polskiego

  • awangardowość — ż V, DCMs. awangardowośćści, blm «charakter awangardowy czegoś; postępowość, przodowanie, prekursorstwo» Awangardowość ideowa, formalna. Awangardowość plastyków, muzyków, literatów. Awangardowość nauki, teatru …   Słownik języka polskiego

  • dadaizm — m IV, D. u, Ms. dadaizmzmie, blm «awangardowy ruch literacko artystyczny (w okresie od 1916 1923 r.) wyrosły na podłożu buntu przeciw wojnie i współczesnej cywilizacji mieszczańskiej, będący nihilistyczną negacją wszelkich tradycji i norm… …   Słownik języka polskiego

  • futuryzm — m IV, D. u, Ms. futuryzmzmie, blm szt. «awangardowy kierunek w literaturze, muzyce, sztukach plastycznych, głównie we Włoszech i w Rosji w początkach XX w., zrywający z obowiązującymi środkami wyrazu artystycznego, dążący do odzwierciedlenia… …   Słownik języka polskiego

  • programowo — 1. «w myśl założeń programu; zgodnie z programem, według programu» Programowo awangardowy teatr. Programowo nowatorska muzyka. 2. «na zasadzie programowania zestawiania kolejnych operacji maszyny matematycznej» Maszyna, obrabiarka sterowana… …   Słownik języka polskiego

  • teatr — m IV, D. u, Ms. teatrtrze; lm M. y 1. blm «dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich, przeznaczonych na scenę przez autorów lub adaptowanych przez reżysera, obejmująca również operę, balet, pantomimę, rewię itp.» …   Słownik języka polskiego

  • awangardowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. awangardowy: Ubierać się awangardowo. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • konstruktywizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. konstruktywizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} awangardowy kierunek artystyczny rozwijający się głównie w Rosji po pierwszej wojnie światowej, poszukujący nowych rozwiązań formalnych odpowiadających… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień