ładować


ładować
ndk IV, \ładowaćduję, \ładowaćdujesz, \ładowaćduj, \ładowaćował, \ładowaćowany
«napełniać coś czymś, składać coś do czegoś, na coś w celu przewiezienia, wysłania dokądś; pakować»

Ładować coś do torby, do kufra.

Ładować coś na wozy, na samochody.

∆ Ładować akumulator «dostarczać do akumulatora energię elektryczną ze źródła prądu jednokierunkowego»
∆ Ładować broń (rewolwer, strzelbę itp.) «wprowadzać nabój do lufy broni palnej»
∆ Ładować klisze, ładować kasety «zakładać klisze fotograficzne do kaset»
◊ Ładować w coś pieniądze «wydawać na coś dużo pieniędzy, lokować w czymś kapitał»
ładować się pot. «wchodzić, wpychać się gdzieś, zwykle z trudem; gramolić się»

Ładować się do zatłoczonych wagonów.

niem.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • lądować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, lądowaćduję, lądowaćduje {{/stl 8}}– wylądować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osiadać na ziemi, opadać na ziemię, kończyć lot; przybijać do lądu,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ładować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, ładowaćduję, ładowaćduje, ładowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} umieszczać coś w czymś, na czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ładować coś na wóz, na samochód. Ładować owoce do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ładować — pot. Ładować w coś, w kogoś forsę, pieniądze «wydawać na coś, na kogoś dużo pieniędzy, inwestować w coś, w kogoś kapitał»: Ładowania pieniędzy w organizowanie kolejnych boys bandów nie nazwałbym promowaniem polskiego rynku muzycznego! T. Raczek,… …   Słownik frazeologiczny

  • lądować — ndk IV, lądowaćduję, lądowaćdujesz, lądowaćduj, lądowaćował «osiągać ląd opuszczając się z góry (np. samolotem); osiadać na ziemi, wysiadać na ląd» Samolot ląduje. przen. «zacząć dawać sobie radę, zwłaszcza pod względem finansowym; wydobywać się… …   Słownik języka polskiego

  • ładować — Uderzać lub bić kogoś, zwłaszcza pięścią Eng. To beat or strike someone, especially with the fist; to punch …   Słownik Polskiego slangu

  • ładować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} dostawać się, wchodzić gdzieś, zwykle z trudem, z użyciem siły; wpychać się, wciskać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ładować się do autobusu. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ładować się — komuś z butami do duszy, w życie itp. zob. but 2 …   Słownik frazeologiczny

  • ładować się — Wchodzić gdzieś bez zezwolenia; przeszkadzać Eng. To enter or rush in rudely; to interrupt; to intrude …   Słownik Polskiego slangu

  • ładować sobie w żyłę — Wstrzykiwać sobie dawkę narkotyku Eng. To take an injection of narcotics …   Słownik Polskiego slangu

  • ładować w coś forsę — Inwestować pieniąze, zwłaszcza w nieopłacalne przedsięwzięcie Eng. To invest money, especially in a non profitable enterprise …   Słownik Polskiego slangu