łono


łono
n III, Ms. łonie; lm D. łon
1. «brzuch, zwłaszcza dolna jego część; wnętrzności»

W łonie matki.

◊ W łonie czegoś (np. rządu, partii, organizacji) «wewnątrz, wśród członków rządu, partii, organizacji»
◊ Na łonie natury, przyrody; na łonie rodziny «w otoczeniu przyrody, na wolnym powietrzu; wśród członków rodziny»
◊ Przejść, wrócić na łono jakiegoś kościoła lub jakiejś wiary «przyjąć (z powrotem) jakieś wyznanie»
◊ Wrócić na łono rodziny, ojczyzny itp. «wrócić do rodziny, do ojczyzny»
żart. Przenieść się na łono Abrahama «umrzeć»
2. «miejsce na udach osoby siedzącej, wklęsłość, wgłębienie tworzące się z przodu w spódnicy, w sukni itp. przy siadaniu; podołek»
3. podn. «pierś, piersi»

Przytulić, przycisnąć do łona.


Słownik języka polskiego . 2013.