azotawy


azotawy
chem. Kwas azotawy «słaby kwas istniejący tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych; łatwo się rozkłada na kwas azotowy, tlenek azotu i wodę»

Słownik języka polskiego . 2013.