łupek


łupek
m III, D. \łupekpku, N. \łupekpkiem; lm M. \łupekpki
geol. łupki «skały osadowe lub metamorficzne o budowie warstwowej, łatwo dzielące się na cienkie płytki»
∆ Łupki krystaliczne «skały metamorficzne, w których blaszkowe lub pręcikowe minerały ułożone są równolegle do siebie, wskutek czego skały łatwo się łupią na płaskie tabliczki»
∆ Łupki ilaste «skonsolidowane, twarde skały składające się głównie z minerałów ilastych, mające równoległą łupkowatą teksturę»
∆ Łupki palne «skały osadowe pośrednie między skałami ilastymi a węglami, np. łupki węglowe, bitumiczne; stosowane jako paliwa oraz surowce przemysłu chemicznego»
∆ Łupki dachówkowe «cienkie płytki łupków ilastych używane do krycia dachów»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • łupek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. łupekpku {{/stl 8}}{{stl 7}} skała o warstwowej budowie, dająca się łatwo rozłupać na cienkie płytki {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Transilvane — Infobox comics location imagesize= caption= publisher= DC Comics debut= Superman s Pal Jimmy Olsen #142 (Oct, 1971) creators= Jack Kirby planet=y residents= races= Frankensteins Werewolves Ghouls Vampires Zombies Mummies Grotesques locations=… …   Wikipedia

  • kamień — m I, D. kamieńenia; lm M. kamieńenie, D. kamieńeni 1. «bryła skalna, zwykle twarda, spoista i ciężka; niewielki odłamek takiej bryły; w górnictwie: urobek skały płonnej» Kamień polny, przydrożny, narzutowy. Kamienie nadbrzeżne. Posąg wykuty w… …   Słownik języka polskiego

  • łupkowy — przym. od łupek Budowa łupkowa skał. Iły łupkowe. Dachy łupkowe …   Słownik języka polskiego

  • probierczy — «odnoszący się do probierza; dotyczący wykonywania prób, służący do przeprowadzania prób, do sprawdzania, badania czegoś» Narzędzie, urządzenie probiercze. Przyrząd, aparat, roztwór probierczy. Skala probiercza. ∆ Prawo probiercze «zbiór… …   Słownik języka polskiego

  • łupkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. łupek: Iły łupkowe. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień