aerobowy


aerobowy
biol. Proces aerobowy «proces chemiczny zachodzący z udziałem tlenu pochodzącego z atmosfery; oksybioza»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • oksybioza — ż IV, CMs. oksybiozazie, blm 1. → aerobioza 2. biochem. «proces biochemiczny zachodzący w organizmie z udziałem tlenu pochodzącego z atmosfery, np. tlenowy rozkład kwasu pirogronowego w komórkach zwierzęcych i roślinnych; proces aerobowy» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego