azotyn


azotyn
m IV, D. -u, Ms. \azotynnie; lm M. -y
chem. azotyny «pochodne nieorganiczne (sole) lub organiczne (estry) kwasu azotawego; stosowane w przemyśle chemicznym, głównie barwników (np. azotyn sodu) oraz w lecznictwie (np. azotyn amylu)»

Słownik języka polskiego . 2013.