azymut


azymut
m IV, D. -u, Ms. \azymutucie; lm M. -y
«kąt między kierunkiem północy a danym kierunkiem, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara»
astr. Azymut astronomiczny «kąt dwuścienny między płaszczyzną południka niebieskiego i płaszczyzną przechodzącą przez dany obiekt oraz bieguny niebieskie»
geogr. Azymut geograficzny «kąt, jaki tworzy południk geograficzny z dowolnym kierunkiem, liczony na kompasie od punktu N zgodnie z ruchem wskazówek zegara»
∆ Azymut magnetyczny «kąt, jaki tworzy prosta z kierunkiem północy magnetycznej, liczony od punktu N zgodnie z ruchem wskazówek zegara»
ar.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • azymut — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. azymutucie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kąt pomiędzy kierunkiem północy magnetycznej a określonym kierunkiem, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara {{/stl 7}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Yves Pinguilly — (2011) Activités Écrivain Naissance …   Wikipédia en Français

  • ПИВОВАРСКИЙ Радослав — ПИВОВАРСКИЙ (Piwowarski) Радослав (р. 20. 02. 1948), польский режиссер, сценарист. Окончил режиссерский факультет Лодзинской киношколы в 1971. Работал в документальном кино, снимал короткометражки для телевидения, в том числе «Визит» (1976).… …   Энциклопедия кино

  • АЗИМУТ — горизонтальный угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемый объект (Болгарский язык; Български) азимут (Чешский язык; Čeština) azimut (Немецкий язык; Deutsch) Azimut… …   Строительный словарь

  • altazymut — m IV, D. u, Ms. altazymutucie; lm M. y astr. «astrometryczny przenośny przyrząd obserwacyjny do celów astronomiczno geodezyjnych: wyznaczania współrzędnych geograficznych, czasu i azymutu (na podstawie obserwacji gwiazd lub Słońca)» ‹łac. +… …   Słownik języka polskiego

  • gnomon — m IV, D. a a. u, Ms. gnomonnie; lm M. y astr. «najstarszy instrument astronomiczny mający postać pionowego pręta lub słupa ustawionego na podstawie w taki sposób, że długość i kierunek cienia pozwala wyznaczyć deklinację i azymut Słońca; także:… …   Słownik języka polskiego

  • horyzontalny — «mający kierunek poziomy» Układ horyzontalny. Położenie horyzontalne. ∆ astr. Współrzędne horyzontalne «współrzędne astronomiczne określające położenie ciała niebieskiego względem horyzontu azymut i wysokość» …   Słownik języka polskiego