babbityzm


babbityzm
m IV, D. -u, Ms. \babbityzmzmie, blm
książk. «postawa życiowa charakteryzująca się oportunizmem, kultem dobrobytu, mieszczańską moralnością»
‹od nazwiska›

Słownik języka polskiego . 2013.