majaczyć


majaczyć
ndk VIb, \majaczyćczę, \majaczyćczysz, majacz, \majaczyćczył
1. «zarysowywać się, ukazywać się niewyraźnie, mgliście»

Coś majaczy we mgle, w ciemności.

2. «widzieć majaki, mieć przywidzenia, halucynacje; bredzić, mówić bez sensu, od rzeczy»

Majaczyć w gorączce, we śnie.

majaczyć się
1. to samo co majaczyć w zn. 1

Twarze majaczyły się w ciemności.

2. «przywidywać się we śnie, w gorączce»

Coś majaczyło mu się w półśnie.


Słownik języka polskiego . 2013.