maltuzjanizm


maltuzjanizm
m IV, D. -u, Ms. \maltuzjanizmzmie, blm
«teoria T. Malthusa usiłująca wyjaśnić bezrobocie, niedostatek i nędzę mas pracujących nie przyczynami społecznymi, lecz zbyt szybkim wzrostem zaludnienia; kierunek ekonomiczno-demograficzny oparty na tej teorii»

Słownik języka polskiego . 2013.