mazaja


mazaja
ż I, DCMs. \mazajaai; lm D. \mazajaaj
zwykle w lm «niekształtny deseń, plamy na tkaninie, bazgroły na papierze itp.»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • N.O.M. — This article is about the Russian rock band. For other uses, see Nom (disambiguation). N.O.M. Background information Origin …   Wikipedia

  • adata — ãdata sf. (1), adatà (3b) Jrb, K 1. smailus metalinis virbalėlis su ausele siūlui įverti, vartojamas siūti, lopyti, adyti ir kt.: Įverk siūlą į ãdatą J.Jabl. Nulaužiau adatos ausiùkę (bulę, ąsą), smaĩgalį (ašmenis) Šl. Įveriu siūlą bulin… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprausti — 2 apraũsti, ia (àprausia), àprausė tr. 1. N, K, M, Š, LVI114, Skr apkasti, apžerti: Apraũsk katiną Dov. Arabijonai ant tos vietos gyveno be jokios žinios, kad po jų kojomis miestas esąs apraustas Kel1880,148. Dukryte dievo, maloni saulele,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžindyti — apžìndyti tr. Š, Rtr, LVI138 caus. apžįsti. 1. pajėgti sočiai žindyti: Kiaulė gera, apžìndžia paršiukus Dglš. Avis pieninga apžindo keturis ėraičius Šts. Anys (ožiukai) atsirado, ana (ožka) juos papeni, apžìndžia ir vė eina (ps.) Grv. Trijų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gargsėti — gargsėti, gargsi ( ia), ėjo, gargsėti, i, ėjo 1. intr. girgsėti, gagenti, gagėti (ppr. apie žąsis): Žąsys, subruktos į kamarą, tik gargsi Ss. Girdžias, kažin kur žąsys gargsia Slm. Prieš lietų žąsys gargsi ir maudosi Ds. Višta gargsėja, gal… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrietėti — 1 išrietėti, išriẽta (ìšrieta), ėjo 1. žr. išriedėti 1: Anglikė kokia išrieta i rūksta Krš. Paliko tebdeganti ugnis, viskas, o ka išrietės! Lk. Bulvės neišrieta, kad nesausa žemė [kasant] M.Unt. Kokią gėdą aš turėjau, kad iš ratų išrietėjau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jei — 1 jei conj., jeĩ 1. MP68, SD77, R, MŽ, N, Sch218, K, M, NdŽ, RŽ, Slnt, Ms sąlygai žymėti: Jei kartą pamelavai, kas tavim patikės? rš. Jei nėr geriau, nereikia ir šit Trgn. Jei turėsi pinigų, bus užkandžio Dkš. Jei gerai išvirei, gerai ir valgysi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaustė — kaũstė sf. (2), kaustė̃ (4) 1. toks medinis indas, kalte iškaltas, be lanko, su įstatytu dugnu: Kaustė̃ yra kaip kipelis be rankelės J. Kaũstės buvo apvalios, iškaltos kaltinai su kaltu Rt. Supilk pupas į didžiąją kaũstę, o kanapius į mažąją… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klodė — klõdė sf. (2) 1. antklodė: Nakčia jis dažnai sustodavo skaitęs, nuleisdavo knygą ant klodės ir susimąstęs žiūrėdavo į sieną rš. Ir labai išmintingai pasielgia tos motinos, kurios vaikus nuogus palieka klodėse Vd. 2. paklojamas daiktas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nampusė — sf. (1), nam̃pusė (1), nampusė̃ (3b) Škn klojimo, daržinės galas javams, šienui ir kt. krauti; prėslas, šalinė: Nam̃pusė prikrauta kviečių Žg. Abiejose tarpuangio pusėse buvęs daržinės plotas buvo vadinamas pirmąja ir antrąja nampuse rš. Ne kokia …   Dictionary of the Lithuanian Language