metrologiczny


metrologiczny
przym. od metrologia

Wiadomości metrologiczne.


Słownik języka polskiego . 2013.