mglisty


mglisty
1. «tworzący mgłę; pełen mgły, przesycony mgłą»

Mgliste powietrze.

Mglisty dzień, ranek.

Mglista wilgoć.

Mglisty obłok.

2. «widziany (jak) za mgłą, zasnuty mgłą; zamglony, niewyraźny»

Mglisty horyzont.

Mgliste zarysy budynku.

Mgliste światło.

3. «mało zrozumiały, mało wyrazisty, nie sprecyzowany; niejasny, niewyraźny, mętny, niepewny»

Mgliste wspomnienia, marzenia, obietnice, projekty.

Mgliste pojęcie o czymś.

Mglisty wywód.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • mglisty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zasnuty mgłą; (w odniesieniu do powietrza, pogody, dnia itp.); pochmurny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mglisty poranek, wieczór. Mgliste powietrze. Mgliste… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dzień — m I, D. dnia; lm M. dnie a. dni (przy liczebnikach tylko: dni) D. dni 1. «okres od wschodu do zachodu słońca; także światło spowodowane znajdowaniem się słońca nad horyzontem» Dzień słoneczny, skwarny, upalny. Dzień bezsłoneczny, mglisty,… …   Słownik języka polskiego

  • mdławy — 1. «nieco mdły, mdlący, wywołujący nudności» Mdławy odór stęchlizny. Mdławy napój. 2. «zwykle o świetle, źródle światła: słabo świecący, nieco mglisty, nikły» Mdławy płomień świecy. Mdławe blaski. 3. «mało wyrazisty, mało intensywny» Mdławe barwy …   Słownik języka polskiego

  • mdły — mdli 1. «pobudzający do wymiotów, nudności; mdlący, ckliwy; pozbawiony smaku» Mdłe jedzenie. Mdły zapach. 2. «zwykle o świetle, źródle światła: słabo świecący, mglisty, zamglony, blady, nikły» Mdły blask latarki. 3. «pozbawiony wyrazu, ekspresji …   Słownik języka polskiego

  • mglisto — mglistoiściej przysłów. od mglisty a) w zn. 1: Na dworze było mglisto. b) w zn. 2: W pokoju było mglisto od dymu. c) w zn. 3: Przedstawiać coś mglisto …   Słownik języka polskiego

  • mgliście — mgliścieej przysłów. od mglisty a) w zn. 1: Wrzesień zapowiadał się deszczowo i mgliście. b) w zn. 2: Na widnokręgu mgliście rysowały się góry. c) w zn. 3: Przypominać sobie, pamiętać coś mgliście. Tłumaczyć się mgliście …   Słownik języka polskiego

  • mgławicowy — przym. od mgławica Materia mgławicowa. Widmo mgławicowe. przen. «niejasny, niewyraźny, nieokreślony; mętny, zagmatwany; mglisty» Mgławicowe rozumowanie, dowodzenie …   Słownik języka polskiego

  • mżysty — «taki, w którym występuje mżawka; dżdżysty, mglisty» Mżysty dzień. Mżysta pogoda …   Słownik języka polskiego

  • niejasny — 1. «nie oświetlony jasno; ciemnawy; niewyraźny, nieprzejrzysty, mglisty, zamglony» Niejasne kontury czegoś. 2. «trudny do zrozumienia; zagmatwany, zawiły, nie sprecyzowany» Niejasne sformułowanie. Niejasny plan działania. Niejasny utwór poetycki …   Słownik języka polskiego

  • poranek — m III, D. poraneknku a. poraneknka, N. poraneknkiem; lm M. poraneknki 1. «wczesna pora dnia; ranek» Mglisty, zimny poranek. Wiosenny, majowy poranek. Światło, blask poranka. □ Od świętej Anki chłodne wieczory i poranki. 2. «impreza artystyczna,… …   Słownik języka polskiego