miękisz


miękisz
m II, D. -u, blm
1. «miękka część jakiejkolwiek rzeczy jadalnej»

Miękisz chleba.

2. bot. «tkanka roślinna złożona z żywych komórek, w których zachodzą podstawowe procesy biologiczne; tkanka miękiszowa, parenchyma»

Miękisz liścia.

Miękisz rdzeniowy, drzewny, łykowy.

∆ Miękisz spichrzowy «miękisz gromadzący substancje zapasowe i wodę, np. w bulwach ziemniaków, w nasionach»
∆ Miękisz zieleniowy a. asymilacyjny «miękisz zawierający liczne ciałka zieleni, asymilujący dwutlenek węgla»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • miękisz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} miękka część rzeczy jadalnej (najczęściej owocu, pieczywa) znajdująca się pod skórą, okrywą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Soczysty miękisz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Miękisz Nowy —   Village   …   Wikipedia

  • Miękisz Stary —   Village   Greek Catholic church …   Wikipedia

  • Gmina Laszki — Infobox Settlement name = Gmina Laszki other name = Laszki Commune settlement type = Gmina total type = Total image shield = POL gmina Laszki COA.svg subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision… …   Wikipedia

  • Charytany —   Village   …   Wikipedia

  • Czerniawka, Podkarpackie Voivodeship — Czerniawka   Village   …   Wikipedia

  • miękiszowy — przym. od miękisz a) w zn. 1: Miękiszowa część chleba. b) w zn. 2: Komórki miękiszowe roślin. ∆ Tkanka miękiszowa → miękisz w zn. 2 …   Słownik języka polskiego

  • zieleniowy — przym. od zieleń w zn. 2 ∆ bot. Miękisz zieleniowy «miękisz zawierający liczne ciałka zieleni, asymilujący dwutlenek węgla» …   Słownik języka polskiego

  • kluskowaty — «mający podobną konsystencję jak kluski; zakalcowaty, kluchowaty» Kluskowaty miękisz chleba …   Słownik języka polskiego

  • korowy — przym. od I kora (tylko w zn. 1) Miękisz korowy …   Słownik języka polskiego