bakterioryza


bakterioryza
ż IV, CMs. \bakterioryzazie, blm
biol. «współżycie wiążących azot atmosferyczny bakterii brodawkowych z roślinami motylkowymi; zjawisko to wykorzystane jest do wzbogacania gleby w związki azotowe przyswajalne przez rośliny»
n.-łac. + gr.

Słownik języka polskiego . 2013.