miłosierny


miłosierny
\miłosiernyni, \miłosiernyniejszy
1. «pełen miłosierdzia, okazujący miłosierdzie; wypływający z miłosierdzia, świadczący o czyimś miłosierdziu; litościwy»

Miłosierna kobieta.

Miłosierny uczynek.

2. rzad. «wyrażający prośbę o litość, o miłosierdzie; błagalny, proszący»

Głodny pies patrzył miłosiernymi oczyma.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • miłosierny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, miłosiernyni, miłosiernyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający nad kimś, nad czymś miłosierdzie; okazujący miłosierdzie, kierujący się miłosierdziem; litościwy, współczujący …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • charytatywny — charytatywnyni «wspierający biednych i potrzebujących pomocy; miłosierny, dobroczynny, filantropijny» Instytucja charytatywna. Działalność charytatywna. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • dobroczynny — dobroczynnynni 1. «przynoszący korzyść, ulgę, odprężenie; korzystny, pożyteczny, zbawienny» Dobroczynny klimat. Dobroczynne powietrze. Dobroczynny sen, wypoczynek. Dobroczynny wpływ. 2. «skłonny do czynienia dobrze, niosący innym pomoc;… …   Słownik języka polskiego

  • jałmużna — ż IV, CMs. jałmużnanie zwykle blm «datek ofiarowany ubogiemu jako uczynek miłosierny; zapomoga, wsparcie» Hojna, szczodra jałmużna. Żyć z jałmużny. Dawać, przyjąć jałmużnę. Prosić o jałmużnę …   Słownik języka polskiego

  • miłosiernie — miłosiernieej przysłów. od miłosierny a) w zn. 1: Postępować miłosiernie. b) w zn. 2: Żebrak spoglądał miłosiernie …   Słownik języka polskiego

  • samarytanin — m V, DB. samarytaninanina; lm M. samarytaninanie, DB. samarytaninan 1. Samarytanin «członek zamieszkałej w starożytnej Samarii grupy etniczno religijnej, wywodzącej się z ludności żydowskiej i kolonistów asyryjskich, zachowującej kult Jahwe» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • samarytański — samarytańskiscy książk. «właściwy samarytaninowi; miłosierny» Samarytańskie uczynki. Samarytańska natura …   Słownik języka polskiego

  • mielaširdingas — ×mielaširdìngas, a (plg. l. miłosierny) adj. (1) K, J; SD134, R gailestingas: Yra ir mielaširdìngų žmonių Trgn. Ji buvo gera, mielaširdinga Ėr. Mielaširdingas akis mūsump prigręžki DK63. Pakeleivį namuosna priimtie – juk tai darbas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • miłosiernie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., miłosiernieej, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. miłosierny w zn. 1.: Obszedł się z nim bardzo miłosiernie.; w zn. 2.: Patrzeć, spoglądać miłosiernie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • samarytanin — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IV, Mc. samarytaninaninie; lm D. samarytaninan {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek miłosierny, współczujący, uczynny, pielęgnujący chorych (przez aluzję do ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień