minusowy


minusowy
«dotyczący znaku minus; ujemny, niekorzystny»

Minusowe saldo.

Minusowy wynik bilansowy.

pot. Minusowe temperatury «temperatury poniżej zera»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • minusowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek ze znakiem minus; mniejszy od zera, niekorzystny, ujemny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Minusowa liczba. Minusowe wyrażenie. Minusowy bilans… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień