misterność


misterność
ż V, DCMs. \misternośćści, blm
«kunsztowność, precyzyjność, wymyślność; umiejętność, biegłość, zręczność»

Misterność kompozycji.

Misterność wykonania dzieła.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • misterność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. misternośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} właściwość tego, co misterne : {{/stl 7}}{{stl 10}}Misterność roboty kowalskiej. Misterność intrygi. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • koronkowość — ż V, DCMs. koronkowośćści, blm «odznaczanie się wyglądem przypominającym koronkę; ażurowość; misterność wykonania czegoś» Koronkowość rysunku …   Słownik języka polskiego