mistyfikatorstwo


mistyfikatorstwo
n III, Ms. \mistyfikatorstwowie, blm
«postępowanie mistyfikatora; mistyfikowanie»

Skłonność do mistyfikatorstwa.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • mistyfikatorstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. mistyfikatorstwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} mistyfikatorskie postępowanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jego mistyfikatorstwo nie zdało się na nic. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień