mistyfikować


mistyfikować
ndk IV, \mistyfikowaćkuję, \mistyfikowaćkujesz, \mistyfikowaćkuj, \mistyfikowaćował, \mistyfikowaćowany
«tworzyć mistyfikację, świadomie wprowadzać kogoś w błąd; zwodzić, okłamywać, oszukiwać»

Mistyfikować czytelników, słuchaczy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • mistyfikować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, mistyfikowaćkuję, mistyfikowaćkuje, mistyfikowaćany {{/stl 8}}– zmistyfikować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} dokonywać mistyfikacji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mistyfikować fakty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mistyfikowanie — n I rzecz. od mistyfikować …   Słownik języka polskiego

  • zmistyfikować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}mistyfikować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień