model


model
m I; lm M. -e
1. D. -u, B.=M.; lm D. -i
«wzór, według którego coś jest lub ma być wykonywane; przedmiot będący kopią lub wzorcem danego przedmiotu wykonany zwykle w mniejszych rozmiarach, z materiałów zastępczych; próbny egzemplarz jakiejś serii produktów; prototyp, szablon»

Model gipsowy.

Model techniczny, produkcyjny.

Model naturalnej wielkości.

Model silnika, samochodu.

Model budynku, pomnika, dekoracji teatralnej.

Modele sukien, obuwia.

Projektować, opracowywać, wykonywać modele.

Robić coś według modelu.

Wziąć coś za model.

Coś służy jako model.

ekon. Model ekonomiczny «hipotetyczna konstrukcja myślowa obejmująca układ założeń przyjętych w ekonomii politycznej dla uchwycenia najistotniejszych cech i zależności występujących w danym procesie ekonomicznym»
mat. Modele matematyczne «zależności opisujące wyidealizowane zjawiska fizyczne lub ekonomiczne; przyrządy matematyczne służące do rozwiązywania albo do ilustracji tych zależności; także: interpretacje różnych pojęć i teorii matematycznych»
2. D. -u, B.=M.; lm D. -i
«typ, rodzaj, fason; sposób»

Nowy, przestarzały, stary, archaiczny model samochodu, uzbrojenia.

Modele postępowania, gry aktorskiej.

Zmienić model gospodarki narodowej.

3. DB. -a; lm DB. -i (-ów)
«osoba pozująca artyście (malarzowi, rzeźbiarzowi, fotografowi)»

Znaleźć dobrego modela.

4. D. -u, B.=M.; lm D. -i
cyber. «układ względnie odosobniony, możliwie mało skomplikowany, działający analogicznie do oryginału, którym może być istota żywa, maszyna, zakład przemysłowy, organizacja społeczna itd.»
5. D. -u, B.=M.; lm D. -i
techn. «przedmiot służący do sporządzania form odlewniczych, wykonany najczęściej z drewna lub metalu; może się składać z kilku części»

Modele odlewnicze.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • Model 2A — Model 2 Le Model 2 est un système de jeu vidéo destiné aux salles d arcade, commercialisé par Sega en 1993. Sommaire 1 Description 2 Spécifications techniques 2.1 Model 2 …   Wikipédia en Français

 • Model 2B — Model 2 Le Model 2 est un système de jeu vidéo destiné aux salles d arcade, commercialisé par Sega en 1993. Sommaire 1 Description 2 Spécifications techniques 2.1 Model 2 …   Wikipédia en Français

 • Model 2C — Model 2 Le Model 2 est un système de jeu vidéo destiné aux salles d arcade, commercialisé par Sega en 1993. Sommaire 1 Description 2 Spécifications techniques 2.1 Model 2 …   Wikipédia en Français

 • Model 2a — Model 2 Le Model 2 est un système de jeu vidéo destiné aux salles d arcade, commercialisé par Sega en 1993. Sommaire 1 Description 2 Spécifications techniques 2.1 Model 2 …   Wikipédia en Français

 • Model 2b — Model 2 Le Model 2 est un système de jeu vidéo destiné aux salles d arcade, commercialisé par Sega en 1993. Sommaire 1 Description 2 Spécifications techniques 2.1 Model 2 …   Wikipédia en Français

 • Model 2c — Model 2 Le Model 2 est un système de jeu vidéo destiné aux salles d arcade, commercialisé par Sega en 1993. Sommaire 1 Description 2 Spécifications techniques 2.1 Model 2 …   Wikipédia en Français

 • model — mod‧el [ˈmɒdl ǁ ˈmɑːdl] noun 1. [countable] a particular type or design of a vehicle or machine: • the cheapest model in the Volkswagen range • Our photocopier is the latest model. see also brand1, make2 …   Financial and business terms

 • Model — Mod el, n. [F. mod[ e]le, It. modello, fr. (assumed) L. modellus, fr. modulus a small measure, dim. of modus. See {Mode}, and cf. {Module}.] 1. A miniature representation of a thing, with the several parts in due proportion; sometimes, a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • model — [mäd′ l] n. [Fr modèle < It modello, dim. of modo < L modus,MODE] 1. a) a small copy or imitation of an existing object, as a ship, building, etc., made to scale b) a preliminary representation of something, serving as the plan from which… …   English World dictionary

 • Model S — Un prototype de Model S Constructeur …   Wikipédia en Français

 • model — n Model, example, pattern, exemplar, ideal, standard, beau ideal, mirror are comparable when they denote something set or held before one for guidance or imitation in conduct or endeavor. Model applies to a person or thing set before one for… …   New Dictionary of Synonyms