modernizować


modernizować
ndk IV, \modernizowaćzuję, \modernizowaćzujesz, \modernizowaćzuj, \modernizowaćował, \modernizowaćowany
«unowocześniać, uwspółcześniać»

Modernizować fabrykę.

Modernizować stare mieszkania.

modernizować się «stawać się nowoczesnym, zmodernizowanym; ulegać modernizacji»

Modernizuje się przemysł, rolnictwo, handel.

fr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • modernizować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, modernizowaćzuję, modernizowaćzuje, modernizowaćany {{/stl 8}}– zmodernizować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} czynić bardziej nowoczesnym, uwspółcześniać; dokonywać modernizacji czegoś : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • modernizować się – zmodernizować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się nowoczesnym, ulegać modernizacji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Modernizuje się huta, bankowość. Zmodernizowała się jakaś gałąź przemysłu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • modernizowanie — ↨ modernizowanie się n I rzecz. od modernizować (się) …   Słownik języka polskiego

  • unowocześniać — ndk I, unowocześniaćam, unowocześniaćasz, unowocześniaćają, unowocześniaćaj, unowocześniaćał, unowocześniaćany unowocześnić dk VIa, unowocześniaćnię, unowocześniaćnisz, unowocześniaćnij, unowocześniaćnił, unowocześniaćniony «czynić coś… …   Słownik języka polskiego

  • urządzenie — n I 1. rzecz. od urządzić. 2. lm D. urządzenieeń «rodzaj mechanizmu lub zespół elementów, przyrządów służący do wykonania określonych czynności, ułatwiający pracę» Urządzenia klimatyzacyjne, kontrolne, pomiarowe. Urządzenia pomocnicze, radarowe,… …   Słownik języka polskiego

  • uwspółcześniać — ndk I, uwspółcześniaćam, uwspółcześniaćasz, uwspółcześniaćają, uwspółcześniaćaj, uwspółcześniaćał, uwspółcześniaćany uwspółcześnić dk VIa, uwspółcześniaćnię, uwspółcześniaćnisz, uwspółcześniaćnij, uwspółcześniaćnił, uwspółcześniaćniony «czynić… …   Słownik języka polskiego

  • unowocześniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, unowocześniaćam, unowocześniaća, unowocześniaćają, unowocześniaćany {{/stl 8}}– unowocześnić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, unowocześniaćnię, unowocześniaćni, unowocześniaćnij, unowocześniaćniony {{/stl 8}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • unowocześniać się – unowocześnić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} poddawać się działaniom mającym na celu przystosowanie się do współczesności, teraźniejszości; stawać się nowoczesnym; modernizować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Budownictwo unowocześniało się. Metody produkcji stale… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uwspółcześniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, uwspółcześniaćam, uwspółcześniaća, uwspółcześniaćają, uwspółcześniaćany {{/stl 8}}– uwspółcześnić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, uwspółcześniaćnię, uwspółcześniaćni, uwspółcześniaćnij, uwspółcześniaćniony {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zmodernizować (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}modernizować (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień