Mohikanin


Mohikanin
m V, DB. \Mohikaninanina; lm M. \Mohikaninanie, DB. \Mohikaninanów
«przedstawiciel jednego z wymarłych już dziś plemion Indian Ameryki Północnej»
◊ Ostatni Mohikanin «osoba będąca ostatnim przedstawicielem jakiejś grupy, jakiegoś rodu itp. lub osoba pielęgnująca ginące już tradycje; epigon»
ang.-amer. z indiań.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Mohikanin — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}ostatni Mohikanin {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Mohikanin — książk. Ostatni Mohikanin a) «ostatni przedstawiciel jakiejś grupy, jakiegoś rodu itp.»: Mój Boże, jak niewielu pisarzy ma dziś w swoim archiwum własne rękopisy! Tylko ostatni Mohikanie piszą piórem, kreślą, poprawiają, dopisują... K. Gałczyńska …   Słownik frazeologiczny

  • ostatni Mohikanin — {{/stl 13}}{{stl 7}} ostatni przedstawiciel jakiejś grupy, zawodu itp., który uosabia całą jej (jego) przeszłość i tradycje : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prowadzić badania wśród ostatnich Mohikanów artystycznego kowalstwa. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ostatni — 1. podn. Do ostatniego tchnienia «do śmierci»: (...) dochowa wierności do ostatniego tchnienia... T. Parnicki, Orły. 2. Do ostatniej koszuli «do wyczerpania całych zasobów np. pieniężnych»: (...) to anioł nie człowiek, gdy ktoś w potrzebie,… …   Słownik frazeologiczny