monostychiczny


monostychiczny
«mający jeden wiersz, jednowierszowy»

Monostychiczny aforyzm.

Monostychiczne przysłowie.


Słownik języka polskiego . 2013.