mszar


mszar
m IV, D. -u, Ms. mszarze; lm M. -y
«obszar niski, bezodpływowy, uzależniony tylko od wód opadowych, pokryty ubogą roślinnością, wytwarzający złoża torfu; torfowisko wysokie; potocznie: miejsce podmokłe, bagniste, zarośnięte mchami, roślinnością łąkowo-bagienną; mokradło»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Olsztyn — For other uses, see Olsztyn (disambiguation). Olsztyn Old Town …   Wikipedia

  • mszarny — przym. od mszar Mszarne lasy …   Słownik języka polskiego