bałwochwalczo


bałwochwalczo
«w sposób bezkrytyczny»

Kochać, czcić kogoś bałwochwalczo.

Być przywiązanym do kogoś bałwochwalczo.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bałwochwalczo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} bez żadnego krytycyzmu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uwielbiać kogoś bałwochwalczo. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień