nabój


nabój
m I, D. \nabójboju; lm M. \nabójboje, D. \nabójboi a. \nabójbojów
1. «jednostka amunicji broni palnej składająca się z materiału wybuchowego, osłony (np. łuski), spłonki (w broni strzeleckiej) lub zapłonnika (w broni artyleryjskiej) i pocisku»

Nabój rewolwerowy, pistoletowy, karabinowy.

Nabój armatni, haubicowy, moździerzowy.

Naboje strzeleckie, artyleryjskie.

Wystrzelać wszystkie naboje.

∆ Nabój bojowy «podstawowy rodzaj naboju (z pociskiem) do broni palnej»
∆ Ćwiczebny a. ślepy nabój «nabój bez pocisku lub z pociskiem drewnianym, przeznaczony do pozorowania strzelań podczas ćwiczeń i do oddawania salw honorowych»
∆ Szkolny nabój «model naboju służący do nauki ładowania broni palnej»
∆ Ostry nabój «nabój bojowy»
łow. Nabój kulowy «nabój do myśliwskiej strzelby kulowej, składający się z mosiężnej łuski, spłonki, prochu i pocisku»
∆ Nabój śrutowy «nabój do strzelby śrutowej, składający się z łuski tekturowej (czasem mosiężnej), spłonki, prochu, przybitek i śrutu»
przestarz. Nabój elektryczny «ładunek elektryczny»
2. «określona ilość materiału wybuchowego do burzenia, wysadzania w powietrze czegoś (np. budynków, mostów, lodu na rzece), do rozsadzania skał, węgla»

Naboje saperskie, minerskie.

3. techn. «porcja materiałów wsadowych (np. ruda, paliwo, topnik) ładowana jednorazowo do pieca hutniczego»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • nabój — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. nabójboju; lm D. nabójboi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} amunicja w broni palnej złożona z zamkniętego w osłonie materiału wybuchowego, spłonki i pocisku : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • naboj — náboj m DEFINICIJA 1. rezultat nabijanja, ono što je nabijeno (zemlja i sl.) 2. otvrdnuće kože kao posljedica nabijanja; natisak 3. punjenje za vatreno oružje, dio metka 4. a. količina neke vrste energije u nekom tijelu [električni naboj] b. pren …   Hrvatski jezični portal

  • náboj — m 1. {{001f}}rezultat nabijanja, ono što je nabijeno (zemlja i sl.) 2. {{001f}}otvrdnuće kože kao posljedica nabijanja; natisak 3. {{001f}}punjenje za vatreno oružje; dio metka 4. {{001f}}a. {{001f}}količina neke vrste energije u nekom tijelu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nabòj — ôja m (ȍ ó) 1. s smodnikom napolnjen, navadno kovinski tulec z vžigalno kapico in kroglo: vložiti naboj v puško; revolverski, strojnični, topovski naboj; naboj s šibrami; pas z naboji / naboj se vžge / naboj za otroške pištole ∙ ekspr. borili so …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ostry nabój — {{/stl 13}}{{stl 7}} nabój do broni palnej wyposażony w pocisk, używany w walce : {{/stl 7}}{{stl 10}}Milicja strzelała do demonstrantów ostrymi nabojami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ślepy nabój — {{/stl 13}}{{stl 7}} nabój bez pocisku lub z pociskiem rozrywającym się zaraz po wylocie z lufy, pozorując strzał, używany na ćwiczeniach, do oddawania salw honorowych itp. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Afektiven Naboj — ( mk. Афективен Набој) was one of the two punk rock bands (the other being Filter ) formed in 1979 by Goran Trajkoski, now an eminent musician from Republic of Macedonia, who rose to international prominence as a frontman of the group Anastasia… …   Wikipedia

  • Expertensichtung — Peer Review (dt. Begutachtung) ist ein Verfahren zur Beurteilung von wissenschaftlichen Arbeiten im Wissenschaftsbetrieb oder Projekten in Unternehmen durch unabhängige Gutachter, die sogenannten „Peers“ (engl. für Ebenbürtige; Gleichrangige) mit …   Deutsch Wikipedia

  • Peer Review — (dt. Begutachtung) ist ein Verfahren zur Beurteilung von wissenschaftlichen Arbeiten im Wissenschaftsbetrieb oder Projekten in Unternehmen durch unabhängige Gutachter, die sogenannten „Peers“ (engl. für Ebenbürtige; Gleichrangige) mit dem Ziel… …   Deutsch Wikipedia

  • Peer review — (dt. Begutachtung) ist ein Verfahren zur Beurteilung von wissenschaftlichen Arbeiten im Wissenschaftsbetrieb oder Projekten in Unternehmen durch unabhängige Gutachter, die sogenannten „Peers“ (engl. für Ebenbürtige; Gleichrangige) mit dem Ziel… …   Deutsch Wikipedia