naciec


naciec
dk Vc, \nacieccieknie, \naciecciekł, \naciecciekła, \naciecciekłszy a. nacieknąć dk Vc, \naciecnie, \naciecciekł, \nacieckła, \nacieckłszy, rzad. IX, \naciecciecze, \nacieccieknął - naciekać ndk I, \naciecka, \naciecają, \naciecał
1. «cieknąc nazbierać się, nagromadzić się gdzie; nasączyć się»

Woda naciekła przez dziurę w dachu.

Zamknij okno, bo nacieknie deszczu.

2. med. «o komórkach nowotworów złośliwych: wrosnąć między komórki tkanek sąsiednich niszcząc ich budowę»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • naciec — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}naciekać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • naciekać — → naciec …   Słownik języka polskiego

  • nacieknąć — → naciec …   Słownik języka polskiego

  • koronowy — przym. od korona ∆ techn. Nakrętka koronowa «nakrętka mająca szereg nacięć w kształcie korony» …   Słownik języka polskiego

  • nacieczenie — n I 1. rzecz. od naciec. 2. lm D. nacieczenieczeń → naciek w zn. 3 …   Słownik języka polskiego

  • nacinak — m III, D. a, N. nacinakkiem; lm M. i techn. «narzędzie do robienia nacięć na pilnikach» …   Słownik języka polskiego

  • narżnąć — a. narznąć dk Va, narżnąćnę, narżnąćniesz, narżnąćnij, narżnąćnął, narżnąćnęła, narżnąćnęli, narżnąćnięty, narżnąćnąwszy narzynać ndk I, narżnąćam, narżnąćasz, narżnąćają, narżnąćaj, narżnąćał, narżnąćany 1. «naznaczyć coś nacięciem; zrobić wiele …   Słownik języka polskiego

  • ponacinać — dk I, ponacinaćam, ponacinaćasz, ponacinaćają, ponacinaćaj, ponacinaćał, ponacinaćany 1. «zrobić wiele nacięć, karbów, zrobić nacięcia na wielu rzeczach» Ponacinać korę na drzewach. 2. pot. «oszukać wiele osób, kolejno» ponacinać się pot. «o… …   Słownik języka polskiego

  • równiak — m III, D. a, N. równiakkiem; lm M. i 1. techn. «strug stolarski płaszczyznowy służący do wyrównywania powierzchni krótkich elementów» 2. techn. «rodzaj pilnika ręcznego o stosunkowo niewielkiej gęstości nacięć (większej niż na zdzieraku,… …   Słownik języka polskiego

  • naciekać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIIa, naciekaća, naciekaćają {{/stl 8}}– naciec {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}{{stl 22}}nacieknąć {{/stl 22}}{{stl 8}}dk IVc a. IVb, naciekaćnie, naciekaćnął || naciekaćciekł {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień