nadajnik


nadajnik
m III, D. -a, N. \nadajnikkiem; lm M. -i
«urządzenie telekomunikacyjne lub telemechaniczne zamieniające doprowadzone do niego informacje w odpowiednie sygnały (elektryczne, dźwiękowe, świetlne) i wysyłające je w postaci najdogodniejszej do dalszego przekazania do odbiornika»

Nadajnik długofalowy, krótkofalowy, średniofalowy, ultrakrótkofalowy.

Nadajnik radiofoniczny, radiolokacyjny, radarowy, telekomunikacyjny.

Nadajnik pokładowy samolotu, statku, pojazdu kosmicznego.

Włączyć, wyłączyć nadajnik.

∆ Nadajnik radiowy «urządzenie elektroniczne wytwarzające modulowane drgania wielkiej częstotliwości zawierające treść informacyjną reprezentowaną przez sygnał modulujący (np. mowy, muzyki, wizyjny lub kodowy)»
∆ Nadajnik telewizyjny «zespół urządzeń służących do zamiany sygnałów wizyjnych i fonicznych w sygnał telewizyjny, który następnie zostaje wypromieniowany»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • nadajnik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 7}} urządzenie elektroniczne zamieniające informację, zwłaszcza dźwiękową i wizualną, w fale elektromagnetyczne : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nadajnik radiowy, telewizyjny, radiolokacyjny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czytnik — m III, D. a, N. czytnikkiem; lm M. i 1. techn. «aparat powiększający mikroreprodukcje do czytelnej wielkości; lektor» 2. techn. «nadajnik automatyczny sygnałów dalekopisowych uprzednio zarejestrowanych zazwyczaj na taśmie dziurkowanej» 3. techn.… …   Słownik języka polskiego

  • dzwon — m IV, D. u, Ms. dzwonnie; lm M. y 1. «sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kielichowatym kształcie, odlane zwykle ze stopu miedzi i cyny z dodatkami, wydające dźwięk wskutek uderzenia zwisającego wewnątrz serca o wieniec dzwonu lub przez… …   Słownik języka polskiego

  • radar — m IV, D. u, Ms. radararze; lm M. y fiz. rad. «urządzenie radiolokacyjne do wykrywania i określania położenia lub parametrów ruchu (prędkości, kierunku) obiektów, wyzyskujące zdolność odbijania się od nich wysyłanych przez nadajnik fal… …   Słownik języka polskiego

  • radionamierzanie — n I rad. «rodzaj radiolokacji wyzyskujący prostoliniowość rozprzestrzeniania się fal radiowych do określania kierunku, w którym znajduje się nadajnik; radiogoniometria, radiopelengacja» …   Słownik języka polskiego

  • radiowy — «związany z radiem (stacją nadawczą, odbiornikiem radiowym lub radiem instytucją); nadawany przez radio, przekazywany za pomocą fal elektromagnetycznych» Antena radiowa. Słuchawki radiowe. Sygnały radiowe. Audycja radiowa. Program radiowy.… …   Słownik języka polskiego

  • telewizyjny — telewizyjnyni «mający związek z telewizją, nadawany przez telewizję; przeznaczony dla telewizji, pracujący dla telewizji, w telewizji» Nadajnik, odbiornik telewizyjny. Ekran telewizyjny. Kamera telewizyjna. Ośrodek telewizyjny. Studio telewizyjne …   Słownik języka polskiego

  • ultrakrótkofalowy — «odnoszący się do fal ultrakrótkich; nadający, pracujący na falach ultrakrótkich» Nadajnik ultrakrótkofalowy. Łączność ultrakrótkofalowa. ∆ med. Terapia ultrakrótkofalowa «leczenie niektórych schorzeń, głównie skóry, za pomocą fal… …   Słownik języka polskiego

  • długofalowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do długich odcinków czasu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Długofalowe prognozy rozwoju gospodarczego. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mikrofalowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek z mikrofalami, ich wytwarzaniem, rejestracją oraz praktycznym użyciem; wykorzystujący mikrofale w swym działaniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nadajnik mikrofalowy. Antena, lampa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień