nadpalić


nadpalić
dk VIa, \nadpalićlę, \nadpalićlisz, \nadpalićpal, \nadpalićlił, \nadpalićlony - nadpalać ndk I, \nadpalićam, \nadpalićasz, \nadpalićają, \nadpalićaj, \nadpalićał, \nadpalićany
«spalić niezupełnie, częściowo, powierzchownie, z brzegu»

Pożar choinki nadpalił firanki.

Wymieniać nadpalone futryny okienne.

nadpalić się «zostać częściowo, powierzchownie, z brzegu spalonym»

Dach się nadpalił od pioruna.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nadpalić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} spalić się częściowo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stodoła tylko nadpaliła się. Las się nadpalił na obrzeżach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • upalić — dk VIa, upalićlę, upalićlisz, upal, upalićlił, upalićlony upalać ndk I, upalićam, upalićasz, upalićają, upalićaj, upalićał, upalićany 1. «nadpalić z brzegu, przy końcu czegoś» Upalić koniec igły. Upalone kartki. 2. «nadać czemuś odpowiedni kolor …   Słownik języka polskiego

  • nad- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne» a) «nadający znaczenie zmniejszenia albo zwiększenia zasobu czegoś, np. nadpić; naddać, nadłożyć, nadmurować, nadsypać» b) «oznaczający fazę początkową tego, co oznacza czasownik podstawowy, np.… …   Słownik języka polskiego

  • podpalić — dk VIa, podpalićlę, podpalićlisz, podpalićpal, podpalićlił, podpalićlony podpalać ndk I, podpalićam, podpalićasz, podpalićają, podpalićaj, podpalićał, podpalićany 1. «spowodować zapalenie się czegoś; rozniecić ogień, wzniecić pożar» Podpalić… …   Słownik języka polskiego

  • przypalić — dk VIa, przypalićlę, przypalićlisz, przypalićpal, przypalićlił, przypalićlony przypalać ndk I, przypalićam, przypalićasz, przypalićają, przypalićaj, przypalićał, przypalićany 1. «spalić zewnętrzną powierzchnię, warstwę czegoś, spalić częściowo;… …   Słownik języka polskiego

  • nadpalać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, nadpalaćam, nadpalaća, nadpalaćają, nadpalaćany {{/stl 8}}– nadpalić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, nadpalaćlę, nadpalaćli, nadpalaćlony {{/stl 8}}{{stl 7}} spalać coś częściowo, niezupełnie, na powierzchni, przy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień