nagonka


nagonka
ż III, CMs. \nagonkance; lm D. \nagonkanek
przen. «zorganizowana kampania przeciw komuś»

Urządzić, prowadzić nagonkę na kogoś.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nagonka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. nagonkance; lm D. nagonkanek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} naganianie zwierząt na posterunki myśliwych podczas polowania; też: grupa ludzi, naganiaczy wykonująca tę czynność;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nagonka — Usiłowanie odsunięcie od władzy lub pozbawienia członkostwa ludzi, których pogląy polityczne są niepopularne lub niebezpieczne Eng. An attempt to remove from power or from membership of people whose political opinions are disapproved of or… …   Słownik Polskiego slangu

  • pociągnąć — 1. pot. Ktoś niedługo pociągnie; ktoś długo nie pociągnie «ktoś długo nie pożyje, wkrótce umrze»: – Parę razy dziennie ma takie ataki – szepnął pasterz owiec. – Pewno już długo nie pociągnie. H. Rudnicka, Uczniowie. 2. Pociągać za sznurki… …   Słownik frazeologiczny

  • pociągać — 1. pot. Ktoś niedługo pociągnie; ktoś długo nie pociągnie «ktoś długo nie pożyje, wkrótce umrze»: – Parę razy dziennie ma takie ataki – szepnął pasterz owiec. – Pewno już długo nie pociągnie. H. Rudnicka, Uczniowie. 2. Pociągać za sznurki… …   Słownik frazeologiczny

  • ustąpić — 1. Coś ustępuje czemuś (miejsca) «coś zostaje zastąpione przez coś innego»: Powoli, lecz coraz wyraźniej, gaje oliwne ustępują miejsca pozbawionym roślinności wzgórzom. Polityka 33/2000. 2. Nie ustępować komuś ani na krok «być upartym, ani trochę …   Słownik frazeologiczny

  • ustępować — 1. Coś ustępuje czemuś (miejsca) «coś zostaje zastąpione przez coś innego»: Powoli, lecz coraz wyraźniej, gaje oliwne ustępują miejsca pozbawionym roślinności wzgórzom. Polityka 33/2000. 2. Nie ustępować komuś ani na krok «być upartym, ani trochę …   Słownik frazeologiczny

  • kocioł — m IV, D. kotła, Ms. kotle; lm M. kotły 1. «duże naczynia metalowe zamykane pokrywą; zawartość tego naczynia» Kocioł blaszany, miedziany, żelazny. Kocioł kawy. Kocioł do gotowania bielizny. Kocioł z zupą. Gotować wodę w kotle. Zjedli kocioł bigosu …   Słownik języka polskiego

  • miot — m IV, D. u, Ms. miocie; lm M. y 1. zool. «potomstwo ssaków wielorodnych pochodzące z jednej ciąży» 2. łow. «określona powierzchnia lasu lub pola, z której nagonka pędzi zwierzynę w kierunku myśliwych; polowanie na tej powierzchni» …   Słownik języka polskiego

  • naganka — ż III, CMs. nagankance; lm D. nagankanek łow. «napędzanie zwierzyny na stanowiska myśliwych; zespół ludzi (naganiaczy), którzy posuwając się tyralierą płoszą zwierzynę i napędzają ją na stanowiska myśliwych; nagonka» Naganka na lisy, sarny,… …   Słownik języka polskiego

  • obława — ż IV, CMs. obławawie; lm D. obławaaw 1. «polowanie z nagonką na grubego zwierza» Obława na dziki, na niedźwiedzie. 2. «ludzie wchodzący w skład nagonki» Nawoływania obławy. Rozstawić obławę. 3. «akcja (policyjna, wojskowa itp.) polegająca na… …   Słownik języka polskiego