barbarkowy


barbarkowy
+ reg. barbórkowy «dotyczący święta górniczego»

Uroczystości, imprezy barbórkowe.

Zabawa barbórkowa.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • barbórkowy — → barbarkowy …   Słownik języka polskiego