napięcie


napięcie
n I
1. rzecz. od napiąć.
2. lm D. \napięciepięć
«stan naprężenia, stan silnego naciągnięcia czegoś elastycznego»

Napięcie mięśni, muskułów.

Napięcie powłoki balonu.

przen. «stan dużej intensywności, wielkiego nasilenia czegoś; stan naprężenia psychicznego, silnego podenerwowania, podekscytowania»

Napięcie nerwowe.

Gorączkowe napięcie woli.

Wyraz twarzy pełen napięcia.

Zmniejszenie, złagodzenie napięcia w stosunkach międzynarodowych.

Wywołać, rozładować groźne napięcie.

Robić coś w napięciu.

Napięcie rośnie, opada, mija.

3. lm D. \napięciepięć
elektr. «różnica potencjałów elektrycznych dwóch punktów pola elektrycznego, powodująca przepływ prądu elektrycznego w obwodzie»

Niskie, wysokie napięcie.

Napięcie elektryczne w atmosferze.

Zmiana napięcia w obwodzie.

Spadek napięcia.

Linia wysokiego napięcia.

4. lm D. \napięciepięć
fiz. «stan naprężenia między cząstkami odkształconego ciała elastycznego na skutek oddziaływania na nie siły ciśnienia»
∆ Napięcie powierzchniowe «siła działająca na jednostkę długości powierzchni swobodnej cieczy, wywołana istnieniem międzycząsteczkowych sił przyciągania»
geol. górn. Napięcie tektoniczne «stan naprężenia w masach skalnych, wywołany przez zakłócenie równowagi izostatycznej i przesunięcie mas (magm) wewnątrz Ziemi»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • napięcie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. napiąć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}napięcie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. napięcieęć {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Napięcie Theatre — Teatr Napięcie Address ul. Strykowska 131 City Łódź Country Poland Years active 2005 present napiecie.wordpress.com …   Wikipedia

  • odreagować — dk IV, odreagowaćguję, odreagowaćgujesz, odreagowaćguj, odreagowaćował, odreagowaćowany odreagowywać ndk VIIIa, odreagowaćowuję, odreagowaćowujesz, odreagowaćowuj, odreagowaćywał, odreagowaćywany «reagując w pewien sposób na coś, usunąć napięcie… …   Słownik języka polskiego

  • przewodowy — przym. od przewód a) w zn. 1: Rury przewodowe. Gazyfikacja przewodowa. b) w zn. 2: Linie przewodowe. Prąd przewodowy. Radiofonia przewodowa. ∆ Napięcie przewodowe «napięcie pomiędzy przewodami sieci doprowadzającej» c) w zn. 3 …   Słownik języka polskiego

  • wysoki — wysokiocy, wyższy 1. «mający wymiar pionowy większy niż przeciętny dla danej grupy przedmiotów; mający duży wzrost» Wysoki mężczyzna. Wysoki dom. Wysokie drzewa, kominy, wieże. Wysoka fala. Wysoki poziom wody. Wysoki brzeg rzeki. Wysokie zaspy …   Słownik języka polskiego

  • rozładowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, rozładowywaćowuję, rozładowywaćowuje, rozładowywaćany {{/stl 8}}– rozładować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, rozładowywaćduję, rozładowywaćduje, rozładowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wiersz — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} utwór literacki, w którym zastosowano mowę w szczególny sposób zorganizowaną; do cech charakterystycznych tego utworu należą:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • atmosfera — 1. Atmosfera gęstnieje, staje się gęsta «napięcie wzrasta i grozi wybuchem konfliktu»: Oskarżeni oskarżyli oskarżycieli. Atmosfera gęstniała z dnia na dzień, skandal unosił się w powietrzu. A. Bobkowski, Szkice. 2. Gęsta atmosfera «atmosfera… …   Słownik frazeologiczny

  • diabeł — 1. Czyhać jak diabeł na dobrą duszę «wyczekiwać na kogoś, czatować na kogoś, chcąc od niego coś uzyskać»: Czyham na ciebie jak diabeł na dobrą duszę, bo się cholernie nudzę, wpadnij do mnie, błagam. Roz tel 2001. 2. Diabeł ogonem nakrył «o czymś …   Słownik frazeologiczny

  • pewny — 1. Ktoś jest pewny siebie a) «ktoś jest przekonany o swojej wartości»: Sądziła, że będzie cyniczny, pewny siebie i w miarę wulgarny. J. Andrzejewski, Popiół. b) «ktoś jest przeświadczony o słuszności swoich racji» 2. Ktoś jest pewny swego «ktoś… …   Słownik frazeologiczny