barbiturowy


barbiturowy
chem. Kwas barbiturowy «związek organiczny, ciało stałe; pochodne tego związku (barbiturany) stosowane m.in. jako środki nasenne»
łac. + gr.

Słownik języka polskiego . 2013.