napocząć


napocząć
dk Xc, \napocząćcznę, \napocząćczniesz, \napocząćcznij, \napocząćczął, \napocząćczęła, \napocząćczęli, \napocząćczęty, \napocząćcząwszy - napoczynać ndk I, \napocząćam, \napocząćasz, \napocząćają, \napocząćaj, \napocząćał, \napocząćany
«wziąć, ująć trochę czegoś z jakiejś całości, naruszyć ją»

Napocząć bochenek chleba.

Napoczynać słoik konfitur.

Napoczęta butelka wina.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • napocząć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}napoczynać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • napoczynać — → napocząć …   Słownik języka polskiego

  • napoczynać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, napoczynaćam, napoczynaća, napoczynaćają, napoczynaćany {{/stl 8}}– napocząć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, napoczynaćcznę, napoczynaćcznie, napoczynaćcznij, napoczynaćczął, napoczynaćczęli, napoczynaćczęty {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadebrać — dk IX, nadbiorę, nadbierzesz, nadbierz, nadebrał, nadebrany nadbierać ndk I, nadebraćam, nadebraćasz, nadebraćają, nadebraćaj, nadebraćał, nadebraćany «wziąć niewielką ilość czegoś, biorąc napocząć» Nadebrał miodu z ula przed okresem miodobrania …   Słownik języka polskiego

  • nadgryźć — dk XI, nadgryźćgryzę, nadgryźćgryziesz, nadgryźćgryź, nadgryźćgryzł, nadgryźćgryzła, nadgryźćgryźli, nadgryźćgryziony, nadgryźćgryzłszy nadgryzać ndk I, nadgryźćam, nadgryźćasz, nadgryźćają, nadgryźćaj, nadgryźćał, nadgryźćany 1. «gryząc… …   Słownik języka polskiego

  • nadjeść — dk, nadjeśćjem, nadjeśćjesz, nadjeśćjedzą, nadjeśćjedz, nadjeśćjadł, nadjeśćjedli, nadjeśćjedzony rzad. nadjadać ndk I, nadjeśćam, nadjeśćasz, nadjeśćają, nadjeśćaj, nadjeśćał, nadjeśćany «zjeść część czegoś, napocząć coś jedząc» Nadjedzony obiad …   Słownik języka polskiego

  • naruszyć — dk VIb, naruszyćszę, naruszyćszysz, naruszyćrusz, naruszyćszył, naruszyćszony naruszać ndk I, naruszyćam, naruszyćasz, naruszyćają, naruszyćaj, naruszyćał, naruszyćany 1. «ująć coś z jakiejś całości; napocząć» Naruszyć kapitał, oszczędności.… …   Słownik języka polskiego

  • ujeść — dk, ujem, ujesz, ujedzą, ujedz, ujadł, ujedli, ujedzony, ujadłszy rzad. «zjeść trochę, napocząć jakąś potrawę» …   Słownik języka polskiego

  • zacząć — dk Xc, zacząćcznę, zacząćczniesz, zacząćcznij, zacząćczął, zacząćczęła, zacząćczęli, zacząćczęty, zacząćcząwszy zaczynać ndk I, zacząćam, zacząćasz, zacząćają, zacząćaj, zacząćał, zacząćany 1. «przystąpić do działania, wykonać pierwszą,… …   Słownik języka polskiego

  • zapas — m IV, D. u, Ms. zapassie; lm M. y 1. «pewna ilość, liczba czegoś, np. jakichś produktów, surowców, pieniędzy zebranych w celu przechowania przez pewien okres, do użycia w przyszłości; zasób czegoś, rezerwa» Ogromne, niewyczerpane, niewielkie,… …   Słownik języka polskiego