nasiadowy


nasiadowy
przym. od nasiad
med. Kąpiel nasiadowa → nasiadówka

Słownik języka polskiego . 2013.