nasłać


nasłać
I
dk IX, naślę, naślesz, naślij, \nasłaćał, \nasłaćany - nasyłać ndk I, \nasłaćam, \nasłaćasz, \nasłaćają, \nasłaćaj, \nasłaćał, \nasłaćany
1. «wyprawić kogoś dla wyrządzenia komuś innemu krzywdy, szkody»

Nasłać na kogoś morderców.

2. «skierować do kogoś osobę, zwykle niechętnie widzianą»

Nasłać komuś reporterów.

II
dk IX, naścielę, naścielesz, naściel, \nasłaćał, \nasłaćany - naściełać ndk I, \nasłaćam, \nasłaćasz, \nasłaćają, \nasłaćaj, \nasłaćał, \nasłaćany
«ścieląc nakładać dużo czegoś»

Nasłać bydłu słomy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nasłać — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}nasyłać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}nasłać II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}naścielać {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nasyłać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, nasyłaćam, nasyłaća, nasyłaćają, nasyłaćany {{/stl 8}}– nasłać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, naślę, nasyłaćnaśle, nasyłaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} posyłać, wysyłać kogoś …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • naścielać — {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}naściełać {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, naścielaćam, naścielaća, naścielaćają, naścielaćany {{/stl 8}}{{stl 22}}– nasłać {{/stl 22}}{{stl 8}}dk IIb, naścielaćścielę, naścielaćściele, naścielaćściel,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • napuścić — dk VIa, napuścićpuszczę, napuścićpuścisz, napuścićpuść, napuścićpuścił, napuścićpuszczony napuszczać ndk I, napuścićam, napuścićasz, napuścićają, napuścićaj, napuścićał, napuścićany 1. «umożliwić czemuś przedostanie się, przenikanie do czegoś;… …   Słownik języka polskiego

  • nasyłać — → I nasłać …   Słownik języka polskiego

  • naściełać — → II nasłać …   Słownik języka polskiego

  • podesłać — I dk IX, podeślę, podeślesz, podeślij, podesłaćał, podesłaćany podsyłać ndk I, podesłaćam, podesłaćasz, podesłaćają, podesłaćał, podesłaćany «posłać coś komuś, korzystając ze sposobnej okazji, przesłać coś; wysłać, posłać kogoś, coś w pobliże… …   Słownik języka polskiego