nauka


nauka
ż III, CMs. nauce; lm D. nauk
1. «ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, wyrażonej w sądach prawdziwych i przypuszczeniach; dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości»

Nauka polska.

Nauki filozoficzne, matematyczne, prawne, przyrodnicze, społeczne, spekulatywne.

Planowanie nauki.

Mieć środki na naukę.

∆ Nauki dedukcyjne «nauki, w których uznaje się twierdzenia jedynie wówczas, gdy się je wyprowadzi metodą dedukcji z twierdzeń już uznanych, np. matematyka; nauki formalne»
∆ Nauki empiryczne «nauki, w których główną podstawą twierdzeń są zdania bezpośrednio oparte na doświadczeniu, uzasadniane również metodą indukcji, np. fizyka; nauki indukcyjne»
∆ Nauki humanistyczne «nauki, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego wytwory, np. język, literatura, sztuka, historia»
∆ Nauki przyrodnicze «nauki, których przedmiotem badań są zjawiska przyrody, np. botanika»
∆ Nauki społeczne «nauki zajmujące się społeczeństwem: socjologia, ekonomia polityczna, demografia, etnografia, pedagogika, psychologia, prawo»
∆ Nauki ścisłe «nauki matematyczne i przyrodnicze w odróżnieniu od humanistycznych»
∆ Doktor nauk «wyższy stopień naukowy nadawany w ZSRR; w Polsce istniał w latach 1951-1958»
∆ Kandydat nauk (np. filozoficznych, matematycznych) «niższy stopień naukowy nadawany w ZSRR; w Polsce istniał w latach 1951-1958; odpowiada w przybliżeniu polskiemu stopniowi doktora»
hist. Nauki wyzwolone «w średniowieczu: gramatyka, dialektyka, retoryka, muzyka, arytmetyka, geometria i astronomia»
2. «zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej; teoria, doktryna»

Nauka Pawłowa.

Nauka o dziedziczności.

3. «uczenie się, kształcenie się lub uczenie, kształcenie kogoś; lekcje, studia, edukacja»

Nauka czytania i pisania.

Nauka odbywa się po południu.

Pobierać nauki na uniwersytecie.

Zostać w szkole po nauce.

Wyjechał za granicę na naukę.

Ktoś jest chętny do nauki.

Przykładać się do nauki.

4. «pouczenie, wskazówka, morał, przestroga»

Wyciągać naukę z porażki.

Nauka płynąca z bajki.

□ Nauka nie poszła w las «pouczenia odniosły skutek»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • nauka — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. naukauce {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ogół usystematyzowanej wiedzy ludzkiej; także: studia, badania prowadzące do powiększania tej wiedzy, dyscyplina badawcza : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nauka — nàuka ž <D L uci> DEFINICIJA 1. razg. [i] (+ srp.)[/i] ukupnost posebnih i specijaliziranih znanja do kojih se dolazi istraživačkom metodom [prirodne nauke; društvene nauke]; znanost 2. razg. ustaljena sklonost; navada, navika FRAZEOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • Nauka — This article is about the publisher. For the ISS module, see Nauka (ISS module). Nauka s logo Nauka (Russian: Hаука, lit. trans.: Science) is a Russian publisher of academic books and journals. Established in the USSR in 1923, it was called USSR… …   Wikipedia

  • nàuka — nàuk|a ž 〈D L uci〉 1. {{001f}}razg. (+ srp.) ukupnost posebnih i specijaliziranih znanja do kojih se dolazi istraživačkom metodom [prirodne ∼e; društvene ∼e]; znanost 2. {{001f}}razg. ustaljena sklonost; navika, navada ⃞ {{001f}}∼a je jedna muka… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nauka — नौक …   Indonesian dictionary

  • naukā — नौका …   Indonesian dictionary

  • Nauka i Zhizn — (Science and Life, Russian: Наука и жизнь) is a science magazine first issued during the years 1890 1900 in Imperial Russia, and then since 1934 in the Soviet Union (and continued in the Russian Federation today). External links Nauka i Zhizn… …   Wikipedia

  • Nauka (ISS module) — Outdated drawing with Nauka docked to Zarya Nauka (Russian: Наука; lit. Science), also known as the Multipurpose Laboratory Module (MLM), (Russian: Многофункциональный лабораторный модуль, or МЛМ), will be a component of the International Space… …   Wikipedia

  • Nauka (station spatiale internationale) — Multipurpose Laboratory Module Nauka (en russe : Наука; lit. Science), aussi appelé Multipurpose Laboratory Module (MLM) (en russe : Многофункциональный лабораторный модуль, module laboratoire polyvalent) est un futur élément de la… …   Wikipédia en Français

  • Nauka Saratov — Kristall Saratow Кристалл Саратов Größte Erfolge Meister der Wysschaja Liga 1974, 1976 Vereinsinfos Geschichte Bolschewik Saratow (1946–1949) Nauka Saratow (1949–1950) Iskra Saratow (1950–1954) Trud Saratow (1958–1961) Awangard Saratow… …   Deutsch Wikipedia