nawiedzać


nawiedzać
ndk I, \nawiedzaćam, \nawiedzaćasz, \nawiedzaćają, \nawiedzaćaj, \nawiedzaćał, \nawiedzaćany - nawiedzić dk VIa, \nawiedzaćdzę, \nawiedzaćdzisz, \nawiedzaćwiedź, \nawiedzaćdził, \nawiedzaćdzony
1. «o kataklizmach, klęskach, chorobach, nieszczęściach itp.: wydarzać się, trapić, nękać, dotykać»

Powodzie nawiedziły kraj.

Nawiedzały go ataki kaszlu.

2. przestarz. dziś książk. «przybywać do kogoś w odwiedziny»

Nawiedzać chorych.

We śnie nawiedzały go postacie zmarłych przyjaciół.

przen. dziś żywa «o uczuciach, myślach itp.: pojawiać się»

Nawiedza kogoś smutek.

Nawiedziły kogoś wspomnienia, przeczucia.

3. przestarz. «o mocach nadprzyrodzonych: obdarzać łaską, zsyłać natchnienie; dotykać opętaniem, szaleństwem; wstępować w kogoś»

Nawiedzony wróżbita.

Ktoś nawiedzony przez diabła.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nawiedzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, nawiedzaćam, nawiedzaća, nawiedzaćają, nawiedzaćany {{/stl 8}}– nawiedzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, nawiedzaćdzę, nawiedzaćdzi, nawiedzaćedź, nawiedzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nawiedzony — nawiedzonydzeni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. nawiedzić (p. nawiedzać) nawiedzony w użyciu przym., pot. «ślepo oddany jakiejś idei, ideologii, religii; fanatyczny» …   Słownik języka polskiego

  • napływać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIIa, napływaća {{/stl 8}}– napłynąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, napływaćnie, napływaćnął {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o cieczach: płynąc, gromadzić się w jakimś miejscu,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nawiedzić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}nawiedzać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień