neutralność


neutralność
ż I, DCMs. \neutralnośćści, blm
1. «bezstronna postawa wobec cudzych spraw, cudzych sporów; bezstronność, obojętność»
2. polit. «prawna sytuacja państwa, rządu, nie biorącego udziału w wojnie toczącej się między innymi państwami i utrzymującego z nimi pokojowe stosunki»

Ogłosić, zachować, pogwałcić neutralność.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • neutralność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. neutralnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} postawa polegająca na nieopowiadaniu się po żadnej ze stron konfliktu, pozostawaniu niezależnym i bezstronnym;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • neutralizować — ndk IV, neutralizowaćzuję, neutralizowaćzujesz, neutralizowaćzuj, neutralizowaćował, neutralizowaćowany 1. «ustanawiać neutralność, czynić neutralnym» przen. «czynić nieszkodliwym, osłabiać, zobojętniać» Jego złość neutralizowały nowe perspektywy …   Słownik języka polskiego

  • neutralny — neutralnyni 1. «nie skłaniający się w żadną stronę, nie podlegający niczyim wpływom; bezstronny, niezależny» 2. «zachowujący neutralność, nie biorący udziału w konflikcie, w wojnie między państwami; nie należący do żadnej z walczących stron»… …   Słownik języka polskiego

  • zbrojny — zbrojnyni 1. «zaopatrzony w broń, w sprzęt wojskowy; uzbrojony; dawniej też: okryty zbroją» Zbrojna grupa. Zbrojne zastępy. Zbrojna drużyna rycerska. Rycerze zbrojni w miecze. ∆ Siły zbrojne «organizacja militarna oparta na powszechnym obowiązku… …   Słownik języka polskiego

  • neutralizować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, neutralizowaćzuję, neutralizowaćzuje, neutralizowaćany {{/stl 8}}– zneutralizować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} osłabiać lub likwidować szkodliwe działanie; czynić nieszkodliwym : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień