barytowy


barytowy
przym. od baryt
chem. Biel barytowa «siarczan baru, biel barowa»

Słownik języka polskiego . 2013.