nieledwie


nieledwie
przestarz. «wyraz ograniczający dokładność, dosłowność sformułowania, uwydatniający, że coś jest bliskie czegoś, żywo się z czymś kojarzy, ale nie jest identyczne (używany często przy ostatnim członie sformułowań synonimicznych, stopniowo coraz dokładniej coś ujmujących, uintensywniających); nieomal, bez mała, prawie że»

Był nieledwie geniuszem.

Przeładowana łódź nieledwie tonęła.

Jeść łapczywie, nieledwie z chciwością.

Był szczery, bezpośredni, nieledwie serdeczny.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • prawie — «wyraz pełniący funkcję przysłówka lub przyimka wyrażającego wielkość przybliżoną; nieomal, nieledwie, w przybliżeniu, bez mała, blisko» Prawie nikt. Prawie nic. Prawie każdy. Prawie wszyscy. Prawie nigdy. Prawie całkowicie. Prawie zupełnie. Był …   Słownik języka polskiego