niemiarowość


niemiarowość
ż V, DCMs. \niemiarowośćści, blm
med. «zaburzenie rytmu pracy serca wskutek chorób mięśnia sercowego lub zmian w układzie prowadzącym serca; arytmia»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ametropia — ż I, DCMs. ametropiapii, blm med. «wada wzroku (krótkowzroczność, nadwzroczność, niezborność) polegająca na nieprawidłowym stosunku zbierającej zdolności soczewki oka do długości gałki ocznej; niemiarowość oka» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • arytmia — ż I, DCMs. arytmiamii, blm 1. «brak rytmu; nierytmiczność» Arytmia silnika. Arytmia w pracy maszyny. 2. med. «zaburzenie rytmu pracy serca wskutek chorób mięśnia sercowego lub zmian w układzie przewodzącym serca; niemiarowość tętna» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • arytmia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zakłócenie lub brak rytmu; nierytmiczność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Arytmia w pracy jakiegoś urządzenia. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • arytmiczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. arytmicznośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zakłócenie lub brak rytmu; arytmia, nierównomierność, niemiarowość, nierytmiczność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Arytmiczność pracy serca. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nierytmiczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nierytmicznośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} brak rytmiczności, regularności; niemiarowość, arytmia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nierytmiczność kroków. Nierytmiczność pracy serca. Nierytmiczność dostaw. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień