nieoceniony


nieoceniony
\nieocenionynieni
«nie dający się ocenić; niezwykle cenny, bezcenny»

Nieocenione przymioty, zasługi, zdolności.

Nieoceniony dar.

Nieoceniony pracownik, przyjaciel.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nieoceniony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, nieocenionynieni {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, którego wartość lub znaczenie trudno przecenić; bardzo cenny, bezcenny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oddać komuś nieocenione usługi. Nieocenione źródło informacji. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • błogosławiony — błogosławionywieni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. błogosławić (p.) błogosławiony w użyciu przym. «nieoceniony, pomyślny, chwalebny, zbawienny» Błogosławiony czas. Błogosławiona cisza, myśl. ∆ Błogosławionej pamięci «w religii mojżeszowej: o… …   Słownik języka polskiego

  • nieoszacowany — nieoszacowanyni «nie dający się oszacować; bezcenny, nieoceniony» Nieoszacowany klejnot, skarb. Nieoszacowane zasługi …   Słownik języka polskiego

  • błogosławiony — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} przynoszący ulgę, ukojenie; zbawienny, nieoceniony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Błogosławiony spokój. Błogosławiona chwila. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}błogosławiony II… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień