nieomylność


nieomylność
ż V, DCMs. \nieomylnośćści, blm
«właściwość niepopełniania nigdy błędów; pewność»

Nieomylność sądu.

Nieomylność ręki strzelca.

Wierzyć w swoją, czyjąś nieomylność.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nieomylność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nieomylnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie nieomylnym, niezawodność, pewność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być święcie przekonanym o swojej nieomylności. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • patent — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. patentncie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dokument wydawany przez specjalnie powołany do tego urząd, stwierdzający oryginalność wynalazku i nadający jego autorowi prawo… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień