niepochlebny


niepochlebny
«nie przynoszący zaszczytu, chluby; niechlubny, niekorzystny, ujemny»

Niepochlebna opinia.

Niepochlebne recenzje.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • niepochlebny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niebędący powodem do chluby, wyrażający negatywną ocenę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wywołać niepochlebne komentarze. Dostać niepochlebne recenzje. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niekorzystny — niekorzystnyniejszy 1. «nie przynoszący korzyści, będący przyczyną strat, szkód; niezyskowny, niepomyślny» Niekorzystny zakup. Niekorzystna transakcja, umowa. Sprawa przyjmuje niekorzystny obrót. 2. «wypadający na czyjąś niekorzyść; niepochlebny …   Słownik języka polskiego

  • niepochlebnie — przysłów. od niepochlebny Mówić, wyrażać się o kimś lub o czymś niepochlebnie …   Słownik języka polskiego

  • zły — źli, gorszy 1. «ujemny pod względem moralnym; wrogo usposobiony do ludzi, usiłujący szkodzić, szkodzący innym; będący objawem takich cech; szkodliwy; nieetyczny» Zły człowiek. Zły charakter. Złe skłonności, popędy, instynkty. Zły wpływ. Złe… …   Słownik języka polskiego

  • niepochlebnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób niepochlebny; krytycznie, negatywnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niepochlebnie się o kimś wyrażać. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zły — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, źli, gorszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ujemny pod względem moralnym, łamiący zasady etyczne, przeciwstawiający się dobru, szkodzący innym : {{/stl 7}}{{stl 10}}To był zły… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień